หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
อบต.วังยาง รับโอนย้าย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)  จำนวน 1 อัตรา

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอโอน (ย้าย)
   1. คำร้องขอโอน (ย้าย) จากต้นสังกัด
   2. หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย)
   3. หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
   4. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของผู้ประสงค์โอน (ย้าย)
   5. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

       ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย)  ติดต่อได้ที่ งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานปลัด อบต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
หรือ โทรศัพท์ 0 5500 1336  ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป

เขียนโดย   คุณ ศริญญา

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 13.19 น. [ IP : 180.183.178.103 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551