การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ และแจ้ง อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จ  ภายในสิ้นเดือน พ.ค.62 นี้
เรียนถามทุกท่านทุกอำเภอ  อำเภอไหน จัดลำดับ เรียงลำดับการเป็นครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น บ้างครับ  อยากทราบว่าที่ไหนไม่ได้มีการคัดเลือกบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ ประหยุด

วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16.36 น. [ IP : 180.183.58.7 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,148 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551