หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

บุคลากร

 


นายปรีชา แดงแสงทอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 


ว่าง
หัวหน้า งานบริหารทั่วไป


นางสาวจุฑามาศมะณี ประชุมพันธ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


นายวีระวัฒน์ พูลหน่าย
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญงาน


นายอาภัสสร มันตาภรณ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชำนาญการ


ว่าง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิตณะ นามเชื้อ
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551