หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

รายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก

     


 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2/ว 3848 ลว 1 ก.ค. 59  [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 1138 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ พล 0023.2/ว3847 ลว 1 ก.ค.59 [ 1 ก.ค. 2559 ]    อ่าน 947 
 
เรื่ื่อง มติการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ พล 0023.2/ว 3130 ลว 1 มิ.ย. 59 [ 2 มิ.ย. 2559 ]    อ่าน 871 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 1009 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 [ 11 เม.ย. 2559 ]    อ่าน 1276 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) ลว.2มี.ค59 [ 2 มี.ค. 2559 ]    อ่าน 1240 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 ธันวาคม 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 1084 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ลว 25 ธ.ค. 2558 [ 29 ธ.ค. 2558 ]    อ่าน 2505 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 (เพิ่มเติม) [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1037 
 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 [ 30 พ.ย. 2558 ]    อ่าน 1389 
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11   
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551