หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

โครงสร้างองค์กร

 
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
กลุ่มงานส่งเสริม
และพัฒนาท้องถิ่น
- งานสารบรรณ
- งานประชุมสำนักงาน
- งานบัญชี
  งานบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ สถ.
   
   
 
- งานบริหารงานบุคคลของ อปท.
- งานเลขานุการคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
- การประสานงาน ก.ถ.
   
   
 
- งานถ่ายโอนบริการสาธารณะ
- งานด้านการประสาน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- งานด้านนโยบายรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทยและ สถ.
- งานด้านงบประมาณ ของท้องถิ่น
และการพัฒนารายได้
 
 
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องราวร้องทุกข์
 
กลุ่มงานการเงินบัญชี
และการตรวจสอบ
 
 
- งานกฏหมาย ระเบียบ
- งานด้านวินัยและ
เรื่องร้องเรียนส่วนท้องถิ่น
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานตรวจสอบ
 
 
สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
 
อำเภอเมืองพิษณุโลก
 
อำเภอชาติตระการ
 
อำเภอนครไทย
 
อำเภอบางกระทุ่ม
 
อำเภอบางระกำ
 
อำเภอพรหมพิราม
 
อำเภอวังทอง
 
อำเภอวัดโบสถ์
 
อำเภอเนินมะปราง
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551