หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาช  
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกันแก้ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์และสร้างการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวและในชุมชน และเพื่อพัฒนากลไกและระบบการจัดการขยะมูลฝอยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ของจังหวัดพิษณุโลก ตาก  อุตรดิตถ์ สุโขทัยและ เพชรบูรณ์ จำนวน  กว่า 2,000 คน
  
         สาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผนึกกำลังสร้างเมืองไร้ขยะ”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   ต่อด้วยการบรรยายของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ และการเสวนาโดยวิทยากรจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  ส่วนภาคบ่าย เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่จัดการประชุมฯ แห่งนี้อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 574 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/95

ลำดับภาพที่ 2/95

ลำดับภาพที่ 3/95

ลำดับภาพที่ 4/95

ลำดับภาพที่ 5/95

ลำดับภาพที่ 6/95

ลำดับภาพที่ 7/95

ลำดับภาพที่ 8/95

ลำดับภาพที่ 9/95

ลำดับภาพที่ 10/95

ลำดับภาพที่ 11/95

ลำดับภาพที่ 12/95

ลำดับภาพที่ 13/95

ลำดับภาพที่ 14/95

ลำดับภาพที่ 15/95

ลำดับภาพที่ 16/95

ลำดับภาพที่ 17/95

ลำดับภาพที่ 18/95

ลำดับภาพที่ 19/95

ลำดับภาพที่ 20/95

ลำดับภาพที่ 21/95

ลำดับภาพที่ 22/95

ลำดับภาพที่ 23/95

ลำดับภาพที่ 24/95

ลำดับภาพที่ 25/95

ลำดับภาพที่ 26/95

ลำดับภาพที่ 27/95

ลำดับภาพที่ 28/95

ลำดับภาพที่ 29/95

ลำดับภาพที่ 30/95

ลำดับภาพที่ 31/95

ลำดับภาพที่ 32/95

ลำดับภาพที่ 33/95

ลำดับภาพที่ 34/95

ลำดับภาพที่ 35/95

ลำดับภาพที่ 36/95

ลำดับภาพที่ 37/95

ลำดับภาพที่ 38/95

ลำดับภาพที่ 39/95

ลำดับภาพที่ 40/95

ลำดับภาพที่ 41/95

ลำดับภาพที่ 42/95

ลำดับภาพที่ 43/95

ลำดับภาพที่ 44/95

ลำดับภาพที่ 45/95

ลำดับภาพที่ 46/95

ลำดับภาพที่ 47/95

ลำดับภาพที่ 48/95

ลำดับภาพที่ 49/95

ลำดับภาพที่ 50/95

ลำดับภาพที่ 51/95

ลำดับภาพที่ 52/95

ลำดับภาพที่ 53/95

ลำดับภาพที่ 54/95

ลำดับภาพที่ 55/95

ลำดับภาพที่ 56/95

ลำดับภาพที่ 57/95

ลำดับภาพที่ 58/95

ลำดับภาพที่ 59/95

ลำดับภาพที่ 60/95

ลำดับภาพที่ 61/95

ลำดับภาพที่ 62/95

ลำดับภาพที่ 63/95

ลำดับภาพที่ 64/95

ลำดับภาพที่ 65/95

ลำดับภาพที่ 66/95

ลำดับภาพที่ 67/95

ลำดับภาพที่ 68/95

ลำดับภาพที่ 69/95

ลำดับภาพที่ 70/95

ลำดับภาพที่ 71/95

ลำดับภาพที่ 72/95

ลำดับภาพที่ 73/95

ลำดับภาพที่ 74/95

ลำดับภาพที่ 75/95

ลำดับภาพที่ 76/95

ลำดับภาพที่ 77/95

ลำดับภาพที่ 78/95

ลำดับภาพที่ 79/95

ลำดับภาพที่ 80/95

ลำดับภาพที่ 81/95

ลำดับภาพที่ 82/95

ลำดับภาพที่ 83/95

ลำดับภาพที่ 84/95

ลำดับภาพที่ 85/95

ลำดับภาพที่ 86/95

ลำดับภาพที่ 87/95

ลำดับภาพที่ 88/95

ลำดับภาพที่ 89/95

ลำดับภาพที่ 90/95

ลำดับภาพที่ 91/95

ลำดับภาพที่ 92/95

ลำดับภาพที่ 93/95

ลำดับภาพที่ 94/95

ลำดับภาพที่ 95/95
<<
>>
X
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551