หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถ.จ.

 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาช  
 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริการมูลค่าสูงบนฐานนิเวศและประวัติศาสตร์  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกันแก้ปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อรณรงค์และสร้างการเรียนรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยวและในชุมชน และเพื่อพัฒนากลไกและระบบการจัดการขยะมูลฝอยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ของจังหวัดพิษณุโลก ตาก  อุตรดิตถ์ สุโขทัยและ เพชรบูรณ์ จำนวน  กว่า 2,000 คน
  
         สาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผนึกกำลังสร้างเมืองไร้ขยะ”โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   ต่อด้วยการบรรยายของ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ และการเสวนาโดยวิทยากรจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  มหาวิทยาลัยนเรศวร นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวจังหวัดสุโขทัย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก  ส่วนภาคบ่าย เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงจัดให้มีการคัดแยกขยะในบริเวณสถานที่จัดการประชุมฯ แห่งนี้อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 131 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551