เลือกหมวดหนังสือ :
 
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลประชุมเชิงปฏิบัติการ ด่วนที่สุด ที่ พล ๐๐๓๗.๒/๒๘๒ ลว ๔ ก.ค ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1076 
 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๑/ว๓๗๓๑ลว ๔ ก.ค ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 960 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ลงร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 792 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ ด่วนที่สุด ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๓๗๓๒ ลว ๔ มิ.ย. ๕๔ [ 5 ก.ค. 2554 ]    อ่าน 1209 
 
<< หน้าแรก...     1750      1751      1752      1753     (1754)     1755      1756      1757      1758     ....หน้าสุดท้าย >> 1878
   
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,851 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551