หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ พล 0023.2/ว 3025 ลว 6 พ.ค. 65 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 152 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ พล 0023.2/ว 3051 ลว 9 พ.ค. 65 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้บุคลากรในสังกัดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ พล 0023.1/ว 322 ลว. 9 พ.ค 65 (แก้ไขเพิ่มเติม) [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 71 
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 ตามหนังสือที่ พป 0003/ว 703 ลว.12 เม.ย. 65 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 70 
ขอส่งการแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 321 ลว 9 พ.ค. 65 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 224 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (สัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในสภาวะวิบัติใหม่ของโรคระบาด) ที่ พล 0023.3/ว 320 ลว 9 พ.ค.65 [ 9 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 85 
 
<< หน้าแรก...     6      7      8      9     (10)     11      12      13      14     ....หน้าสุดท้าย >> 2,040
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551