หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสนับสนุนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาดูงานและสมัครฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่พล 0023.3/ว124 ลว 22 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 45 
การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน ที่ พล 0023.4/ว 1369 ลว. 19 ก.พ. 64 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 56 
จัดประชุมชี้แจ้งการบันทึกการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว122 ลว19 ก.พ.64 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 423 
การตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 121 ลว 19 ก.พ. 64 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 127 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พล 0023.2/ว1368 ลว 19 ม.ค. 64 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 71 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะปี งปม.64 ตามประกาศ คกก การกระจ่ายอำนาจให้แก่ อปท ที่ พล0023.5/ว1319 ลว. 17 ก.พ. 64 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 120 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1,710
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551