หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่จัดเก็บได้ในเดือน ต.ค. - พ.ย. 63 ที่ พล 0023.5/ว 127 ลว. 22 ก.พ. 64  [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 91 
แจ้งแผนการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานและสมัครฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่พล 0023.3/125 ลว 22 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 59 
การปรับปรุงคำขอตั้งงบแระมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสุนอาหารกลางวันของ อปท. ตามติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็ฯหน่วยรับงบประมาณ( อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว1410 ลว 22 ก.พ.64  [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 48 
ขอความร่วมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1412 ลว 22 ก.พ.64 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 62 
มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1411 ลว 22 ก.พ. [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 52 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหใสยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับอปท. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนช์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว126 ลว 22 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 89 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 1,710
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551