หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง ร่างประกาศผู้อำนวยการทางหลวง เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด ที่พล.0037.3/ว7113 ลว. 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1154 
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ พ.ศ.2555 ที่ พล.0037.3/ว874 ลว 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1105 
เรื่อง แจ้งจักสรรงบประมาณและแนวทางใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ที่ พล. 0037.3/875 ลว.23 ธันวาคม 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 946 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ที่ พล 0037.5/ว 541 ลว. 23 ธ.ค. 2554 [ 26 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1010 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวามคม 2554 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.3/ว2478 ลว.19 ธ.ค.54 [ 23 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1184 
(เพิ่มเติม) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท.กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน ที่ มท.0808.4/ว5063 ลว.16 ธ.ค.54 [ 23 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 927 
 
<< หน้าแรก...     1931      1932      1933      1934     (1935)     1936      1937      1938      1939     ....หน้าสุดท้าย >> 2,039
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551