หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่ พล 0037.1/ว 550 ลว 4 ม.ค.55 [ 4 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 775 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวโครงการฝึกอบรมวิชาชีพประปา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ พล ๐๐๓๗.๓/ว๗๒๓๘ ลว ๓๐ ธ.ค. ๕๔ [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 873 
ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 7202 ลว 29 ธ.ค.54 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1014 
การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว7204 ลว 29 ธ.ค.2554 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 718 
การประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 1/2555 ที่ พล 0037.1/ว7232 ลว 29 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 864 
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวฯ ที่พล 0037.1/21 ลว. 28 ธ.ค.54 [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 909 
 
<< หน้าแรก...     1930      1931      1932      1933     (1934)     1935      1936      1937      1938     ....หน้าสุดท้าย >> 2,040
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551