หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
มุม KM ความรู้วิชาการ
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
  ยกเลิกการค้นหา
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ตกเบิก) ในงวดที่ 1 และสำหรับงวดที่ 2 เดือน มกราคม 2555 ที่ พล 0037.3/783 ลว 17 ม.ค.55 [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1490 
ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 273 ลว 17 ม.ค.55 [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1266 
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ที่ พล 0037.1/ว276 ลว 17 มกราคม 2555 [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 918 
รายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ อปท. ที่ พล 0037.5/ว 004ลว.6 [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1075 
การขอพระราชทานนาม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่ และการก่อสร้างอาคารของทางราชการ ที่ พล 0037.1/038 ลว 13 มกราคม 2555 [ 17 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2771 
การรับสมัครเป็นสมาชิกหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ที่ พล 0037.1/ว016 ลว16 มกราคม 2555 [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1309 
 
<< หน้าแรก...     1923      1924      1925      1926     (1927)     1928      1929      1930      1931     ....หน้าสุดท้าย >> 2,038
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551