หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก
www.pitloklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดพิษณุโลก
" พระพุทธชินราชงามเลิศ
ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ
หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา "
 
 
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.

     


 
เลือกหมวดหนังสือ :
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2503 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 61 
 
รายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2501 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
 
เร่งรัดการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งปม. ปี 63 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 226 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 24 
 
ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วงงานภาครัฐ ประขจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 225 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2491 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 25 
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2487 ลว 8 เม.ย. 63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 85 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1493
     
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 30 มิ.ย. 2551