ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3597 ลว 10 มิ.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 253 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,078 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551