เอกสารเพิ่มเติมใช้ประกอบการประเมินประสิทธืภาพของ อปท.(LPA) ปี 2562 ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 498 ลงวันที่ 7 มิ.ย .2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 17.10 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,062 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551