การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว496 ลว 6 มิ.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 13.47 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,117 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551