เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3214 ลว.22 พ.ค. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09.43 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,040 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551