ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3069 ลว 16 พ.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 11.34 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,190 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551