แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3067 ลว 16 พ.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,078 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551