ประเด็นข้อสงสัยการจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว459 ลว 16 พ.ค. 62  
 

การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2974 ลว 13 พ.ค. 62 https://www.pitloklocal.org/govdoc_detail.php?id=9534

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 09.59 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,117 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551