การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2998 ลว.13 พ.ค.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 17.54 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,069 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551