ขอการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบจ. และ อบต. เข้าอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.02 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,201 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551