การติดตามเร่งรัด การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2777 ลว 30 เม.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2562 เวลา 09.21 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 93 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,124 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551