การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นฯ ที่ พล 0023.3/ว 233 ลว 29 เม.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2562 เวลา 13.32 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,165 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551