การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ ที่ พล 0023.5/ว 2390 ลว 11 เม.ย. 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 11.53 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 129 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,250 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551