ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2429 ลว 11 เม.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 13.59 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 189 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,125 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551