การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนทีสุด ที่ พล 0023.3/ว2424 ลว 11 เม.ย. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 13.51 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 40 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,525,483 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551