การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว156 ลว 14 มี.ค.62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 17.06 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,746 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551