เร่งรัดการรายงานข้อมูลหนี้ของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว1716 ลว 13 มี.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 13.36 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 46 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,758 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551