ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ของอปท.ฯ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว1642 ลว. 11 มี.ค62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 09.02 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,850 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551