ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว912 ลว 7 ก.พ. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 239 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,525,494 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551