ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 14.42 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 181 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,776 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551