ประกาศก.อบบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ พล 0023.2/ว207 ลว.10มค62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,836 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551