การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว 8 ม.ค.62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2562 เวลา 17.19 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,843 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551