การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 4 ม.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.22 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 91 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,842 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551