การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 128 ลว 4 ม.ค. 62  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 13.19 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,807 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551