การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 63 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำให้แก่อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5962 ลว.7 พ.ย.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.48 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 169 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,864 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551