การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5959 ลว 7 พ.ย.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,805 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551