การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5958 ลว 7 พ.ย. 61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 10.04 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 177 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,768 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551