สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริม ในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับกาารประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของอปท. ด่วนที่สุด ที่พล 0023.4/ว579 ลว 5 พ.ย 61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 09.48 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 132 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,855 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551