ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกตั้ง สว. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5857 ลว 1 พ.ย.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 12.43 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 188 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,868 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551