ขอส่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐที่ใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ พล 0023.3/ว5852 ลว 1 พ.ย. 61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ย. 2561 เวลา 09.46 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,773 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551