การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5654 ลว.24 ต.ค. 61  
QR Code ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของส่วนราชการและหน่ว
แบบสำรวจข้อมูลภารกิจที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
แบบหนังสือยืนยันการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ต.ค. 2561 เวลา 17.19 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 1571 ท่าน

 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,826 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551