ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ พล 0023.2/ว5439 ลว 12 ต.ค.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 10.32 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 790 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,114 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551