ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. ... ที่ พล 0023.4/ว 5410 ลว 11ต.ค.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 15.19 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 213 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 25,322,038 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551