โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคการสร้างเสริมสมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF ด่วนที่สุด ที่พล 0023-3/ว236 ลว. 14 มิ.ย. 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 15.36 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 209 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 24,855,193 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551