ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2982-3 ลว 12 มิ.ย.61  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.54 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 345 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,792 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551