สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารใต้น้ำ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ พล 0023.1/ ว235 ลว. 12มิ.ย.2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.43 น. โดย คุณ ชลีกร เครือชัยสุ

ผู้เข้าชม 101 ท่าน

 
 
 
โทร 056-227-775 website : www.naxsolution.com
จำนวนผู้เข้าชม 23,874,762 เริ่มนับ 30 มิ.ย. 2551